Thực Phẩm

Enzyme là gì?

Theo định nghĩa, enzyme là “một chất đạm xúc tác các phản ứng sinh hóa học nhưng…

ZAKURO BALL

– Sản phẩm Zakuro Ball của Umeken gần đây được các phụ nữ các nước Nhật, Mỹ, Hàn quốc…