ĐẠI HỌC NAM COLUMBIA

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Nam Columbia được đào tạo 100% theo giáo trình Hoa Kỳ, bằng cấp trực tiếp từ Hoa Kỳ và được Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam công nhận.

Chương trình là sự kết hợp giữa giáo dục hàn lâm với kiến thức thực tiễn, là nền tảng để những sinh viên đang theo đuổi vị trí quản lý đạt được những thành công vượt bậc trong sự nghiệp.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh gồm có 8 chuyên ngành mang đến cho sinh viên những

kiến thức sâu hơn trong lĩnh vực mà họ quan tâm: Tổng hợp, Tài chính, Quản trị Chăm sóc Sức khoẻ, Quản trị Nguồn nhân lực, Marketing, Quản trị Dự án, Hành chính công, Khởi sự Doanh nghiệp

THỜI GIAN HỌC:

•          Thời gian để hoàn tất khóa học kéo dài từ 12 đến 18 tháng, tuỳ thuộc vào tiến độ hoàn thành môn học của sinh viên.

•          Sinh viên đăng ký nhập học theo từng môn hoặc theo module gồm 2 môn học cùng lúc

•          Thời gian kết thúc mỗi module hoặc môn học là 12 tuần.

•          Các buổi trợ giảng trên lớp tại Việt Nam được bố trí sau giờ hành chính hoặc cuối tuần.

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY

Là chương trình nguyên gốc của trường tại Mỹ, đồng thời theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngôn ngữ sử dụng trong hoạt động giảng dạy và học tập các chương trình của Đại học Nam Columbia là tiếng Anh.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Không nằm ngoài xu thế tất yếu kết hợp giữa đào tạo và công nghệ ngày nay, cũng như các trường đại học nổi tiếng khác trên thế giới, Đại học Nam Columbia đưa ra phương pháp giảng dạy khoa học kết hợp giữa học tập trực tuyến và học tập tại chỗ để hỗ trợ cho sinh viên Việt Nam tiếp thu tối đa các kiến thức môn học với phương châm “Linh hoạt – Chất lượng – Chính quy”.

Các sinh viên sẽ:

•          Tham gia các buổi học trợ giảng với các giảng viên Việt Nam (2 hoặc 3 buổi/ tuần).

•          Tham gia học tập trực tuyến trên hệ thống quản lý học tập và giảng dạy của Đại học Nam Columbia. Đây là nền tảng ứng dụng công nghệ 4.0, hỗ trợ giảng viên, sinh viên giao tiếp, thảo luận, giảng dạy, theo dõi tiến độ bài tập và chia sẻ nội dung, thông báo. Sinh viên có thể đặt các câu hỏi hoặc thắc mắc để các giảng viên của Trường giải đáp hoặc truy cập các tài liệu cung cấp trên mạng và thư viện điện tử của Trường.

•          Được các giảng viên tại Mỹ trực tiếp hướng dẫn và đánh giá kết quả môn học của từng sinh viên. Cuối môn học, giảng viên sẽ tới Việt Nam giảng bài và giám sát thi hết môn.

ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP

•          Đại học Nam Columbia áp dụng chấm điểm số (thang điểm 100), chữ số và điểm xếp loại học tập theo tín chỉ (tối đa 4.0) để đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

•          Môn học được coi là hoàn thành nếu điểm trung bình các bài tập đạt từ 70/100 trở lên (điểm C). Tuy nhiên, để duy trì tình trạng tốt trong chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, sinh viên luôn phải đạt tối thiểu điểm trung bình tích lũy (GPA) là 3.0

•          Đại học Nam Columbia không áp dụng bài khóa luận trong chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

TỐT NGHIỆP

•          Để tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của CSU, sinh viên phải hoàn thành 12 môn học với mức điểm tối thiểu đạt điểm C hoặc cao hơn.

•          Đại học Nam Columbia cấp bằng tốt nghiệp và bảng điểm cho sinh viên đã hoàn thành chương trình. Thời gian chờ cấp bằng và bảng điểm là 60 ngày kể từ ngày nhận được Đơn xin tốt nghiệp của sinh viên.

•          Sinh viên và người thân có thể đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp hàng năm được tổ chức tại trụ sở chính của Trường tại Mỹ hoặc tham dự lễ tốt nghiệp tại Việt Nam do Đại học Nam Columbia phối hợp cùng Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế – Hội Khuyến học tổ chức. Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp được thông báo tới mỗi sinh viên và đăng trên trang web của Đại học Nam Columbia

YÊU CẦU NHẬP HỌC

Sinh viên Việt Nam học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Nam Columbia phải đáp ứng các điều kiện nhập học sau:

 1. Hoàn tất mẫu đơn xin học do Đại học Nam Columbia quy định;
 2. Có bằng cử nhân đại học được cấp bởi một cơ sở đào tạo được công nhận;
 3. Nộp bảng điểm chính thức ở cấp học đại học;
 4. Đáp ứng một trong các điều kiện về mức độ thông thạo tiếng Anh sau:
 5. Điểm TOEFL tối thiểu đạt 530 (PBT) | 71 (iBT); hoặc
 6. Điểm IELTS tối thiểu đạt 6.5; hoặc
 7. Các điều kiện khác về mức độ thông thạo tiếng Anh đượcĐại học Nam Columbia liệt kê tại đây

Chuyển đổi tín chỉ học tập:

 • Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang theo học một chương trình Sau đại học được công nhận có thể chuyển đổi điểm thích hợp (tối đa 6 môn) vào chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Nam Columbia.
 • Sinh viên phải xuất trình bảng điểm gốc chương trình Sau đại học để được đánh giá chính xác số lượng môn học chuyển đổi.
 • Số môn học/ tín chỉ cần hoàn thành tại Đại học Nam Columbia, sau khi trừ khi số môn được chuyển đổi, sẽ được liệt kê chính xác trong bản Đánh giá nhập học của Trường gửi đến cho sinh viên.
 • Học phí chương trình sẽ được khấu trừ tương ứng với số lượng môn học được chuyển đổi vào chương trình.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Để tốt nghiệp chương trình và được cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Nam Columbia, sinh viên phải hoàn thành 12 môn học với tổng số 36 tín chỉ môn học (gồm 24 tín chỉ bắt buộc và 12 tín chỉ chuyên ngành).

Sinh viên phải hoàn thành 36 tín chỉ môn học Số tín chỉ
Môn học bắt buộc Môn chuyên ngành24 12
Tổng số tín chỉ 36
Môn học bắt buộc (với tất cả các chuyên ngành)24
ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán BUS 6320 – Quản trị Chiến lược Toàn cầu MBA 5401 – Hệ thống Thông tin Quản lý MBA 5501 – Marketing nâng cao MBA 5652 – Các phương pháp Nghiên cứu MBA 6053 – Kinh tế học Quản lý FIN 6301 – Tài chính Doanh nghiệp MHR 6451 – Quản trị Nguồn nhân lực3 3 3 3 3 3 3 3
Chuyên ngành Tổng hợp12
MBA 6601 – Kinh doanh Quốc tế MBA 6961 – Quản trị Dự án MBA 6301 – Đạo đức Kinh doanh MSL 6040 – Vấn đề hiện tại trong Nghệ thuật Lãnh đạo3 3 3 3
Chuyên ngành Tài chính12
FIN 6302 – Quản trị Tài chính nâng cao MBA 6641 – Kinh tế Quốc tế MBA 6651 – Tài chính Quốc tế PUA 5305 – Ngân sách và Tài chính công3 3 3 3
Chuyên ngành Chăm sóc Sức khỏe12
MHA 5001 – Quản trị Tài chính Chăm sóc sức khỏe HCA 5302 – Nền tảng Pháp lý của lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe MHA 5201 – Phân tích Chính sách và Nguồn lực Sức khỏe MHA 6501 – Quản trị Chăm sóc sức khỏe Nâng cao3 3 3 3
Chuyên ngành Quản trị Nhân sự12
MHR 6401 – Luật lao động MHR 6551 – Đào tạo và Phát triển HRM 6304 – Quan hệ Lao động và Thỏa ước Tập thể MHR 6901 – Quản trị Tiền lương3 3 3 3
Chuyên ngành Marketing 12
MKT 5302 – Marketing Số chiến lược MKT 5303 – Phân tích Dữ liệu và Nghiên cứu Marketing MKT 5304 – Quản lý Thương hiệu Chiến lược và Marketing Sản phẩm mới MBA 5305 – Marketing B2B3 3 3 3
Chuyên ngành Quản trị Dự án12
MGT 6302 – Cách thức và Chiến lược Quản trị Dự án MGT 6303 – Các bên liên quan Dự án MBA 6951 – Quản lý Dự án Tổng thể MBA 6961 – Quản trị Dự án3 3 3 3
Chuyên ngành Quản trị công12
PUA 5301 – Hành chính Cơ sở công PUA 5305 – Ngân sách và Tài chính công PUA 5306 – Chính sách công PUA 5307 – Lập kế hoạch Chiến lược3 3 3 3
Chuyên ngành Khởi sự Doanh nghiệp12
BUS 5301 Khởi sự Kinh doanh và Đổi mới BUS 6304 Khởi sự mạo hiểm Kinh doanh nhỏ FIN 5301 Quản trị Tài chính Đổi mới và Phát triển Kinh doanh MKT 5306 Marketing Khởi nghiệp3 3 3 3

Đăng ký môn học

Trường Đại học Nam Columbia – phân hiệu Việt Nam đưa ra 3 phương thức học tập để sinh viên lựa chọn nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc bố trí thời gian học.

 • Học theo lớp
 • Học trực tuyến toàn phần
 • Học theo kỳ

Sinh viên có thể đăng ký cùng lúc tối đa là 3 môn học nếu thỏa mãn các điều kiện học tập sau:

 • Đã hoàn thành ít nhất 6 tín chỉ môn học (tương đương 2 môn) trong chương trình học hiện tại của Trường Đại học Nam Columbia;
 • Có điểm Trung bình tích lũy tối thiểu 3.0;
 • Duy trì một quá trình học tập hợp lý;
 • Đọc và hiểu các chính sách về việc thử thách học tập, tạm dừng và buộc thôi học của Trường.

1. Phương thức học tập theo lớp

Sinh viên học theo module cùng với nhiều bạn học khác. Thông thường các sinh viên đăng ký cùng lúc 2 môn học / module.

Có 4 module trong một năm học, bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào tháng 12 hàng năm.

Sau khi kết thúc môn học đã đăng ký, nếu đạt yêu cầu, sinh viên sẽ tiếp tục đăng ký môn học tiếp theo. Quá trình này được tiếp tục cho đến hết chương trình.

Việc đăng ký môn học phải được tiến hành 10 ngày trước ngày bắt đầu môn học. Mỗi môn học đều quy định rõ:

 • Ngày bắt đầu học (Start Date)
 • Ngày nộp bài tập/bài kiểm tra (Submission Date)
 • Ngày kết thúc môn học (End Date)

Thời hạn hiệu lực của môn học sẽ là 10 tuần liên tục. Trong thời gian này, sinh viên sẽ tương tác trên hệ thống Blackboard với giáo sư hướng dẫn, tiếp thu bài giảng qua các băng hình do giảng sư thực hiện và, quan trọng nhất, là tham gia các buổi học trên lớp được hướng dẫn bởi các trợ giảng Việt Nam. Cuối mỗi môn học, sinh viên Việt Nam có thêm 2 tuần để học tại chỗ với các giáo sư đến từ Trường Đại học Nam Columbia.

Nếu sinh viên đăng ký nhiều hơn 1 môn học cùng một lúc, thời lượng các môn học cũng sẽ không thay đổi. Có nghĩa là sinh viên vẫn phải học tập, nộp bài, làm bài kiểm tra trong 10 tuần cho tất cả các môn học đã đăng ký. Chính vì vậy, sinh viên cần cân nhắc số lượng môn học khi đăng ký.

Sinh viên có thể yêu cầu gia hạn thêm thời gian và đóng lệ phí thích hợp để hoàn thành môn học ngoài thời gian cho phép.

2. Phương thức học trực tuyến toàn phần

Sự linh hoạt là điểm nổi bật trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Nam Columbia. Nếu không có điều kiện học tập cùng với lớp, sinh viên có thể đăng ký học trực tuyến toàn phần bất kỳ lúc nào với sự trợ giúp của giáo sư phụ trách môn học và từ đội ngũ tư vấn đào tạo của Trường.

Mỗi môn học được quy định diễn ra trong 10 tuần. Tuy nhiên, sinh viên có thể đẩy nhanh tiến độ học tập và kết thúc sớm môn học sau 4 tuần hoặc kéo dài môn học tối đa 18 tuần bằng cách xin gia hạn môn học có đóng phí. Xin xem thêm phần Học phí và Phí để biết thêm thông tin.

3. Phương thức học theo kỳ

Các kỳ học được bắt đầu hàng tháng và được công bố công khai trên trang web chính của Trường. Sinh viên có thể linh hoạt lựa chọn thời gian hoặc môn học mà mình thấy hợp lý để nhập học.

Việc học theo kỳ có lợi thế là giúp sinh viên có thể dễ dàng kết nối với giáo sư và nhiều bạn học cùng môn tại khắp nơi trên thế giới thông qua diễn đàn thảo luận môn học. Đồng thời sinh viên có thể chủ động hơn trong việc bố trí lịch học và lịch nộp bài tập.

Hiện tại, phương thức học theo kỳ chỉ được áp dụng cho chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh.